Personal UMH (PAS/PDI)

Estes pàgines recullen la informació de les accions más habituals que realitza el personal de la UMH, tant siga PDI como PAS, en relació a l’Observatorio Ocupacional. Concretament,  podrà trobar informació sobre:

[Facebook] [Google] [Twitter]