Responsables de títols i pràctiques curriculars

Una de les funcions que desenvolupa l’Observatori Ocupacional és auxiliar als centres i títols en la mejora de l’empleabilitat dels seus estudiants, gestió administrativa de les pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars que realitzaran els seus estudiants.

[Facebook] [Google] [Twitter]