Responsables de títols i pràctiques curriculars

2 juliol 2020

Una de les funcions que desenvolupa l’Observatori Ocupacional és auxiliar als centres i títols en la mejora de l’empleabilitat dels seus estudiants, gestió administrativa de les pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars que realitzaran els seus estudiants.

[Facebook] [Google] [Twitter]

Ofertes de pràctiques

Documentar prácticas

Ofertes d'ocupació

Inscripción en actividades del Observatorio Ocupacional

Inscripción y actualización de currículum

Acceso empresas y entidades