Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

El Servei d’Observatori Ocupacional s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (obri una nova finestra).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web observatorio.umh.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s’arreplega a continuació no és accesible porquè:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
  • En el portal existeixen continguts enllaçats en forma de mitjans tempodependents que no disposen de audiodescripcions [requisits 9.1.2.3 Audiodescripció o Mitjà Alternatiu (gravat) y 9.1.2.5 Audiodescripció (gravat) de UNE-EN 301549:2019].
 2. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable
  • Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF, que són continguts de tercers que no estan finançats ni desenvolupats per la UMH ni estan sota el seu control, que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 5/9/2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 5/9/2022.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat al lloc web.

A través de l’adreça de correu electrònic o telefonant al 96 665 8956.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica, com unitat responsable d’accessibilitat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació arreplegat en l’article 13 del RD 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les sol·licituds d’informació accesible i queixes seran presentades i registrades d’acord amb els requisits establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquest tràmit podrà realitza-rse mitjançant instància general presentada a través de la Seu electrònica de la UMH (obri una nova finestra) o de forma presencial en el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars ubicats en els centres de gestió de campus.

Procediment de reclamació. Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa aquesta ha estat desestimada o no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o bé la resposta no compleix els requisits contemplats a l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta, que haurà de ser presentada i registrada d’acord amb els requisits establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019 (PDF, 2,21 MB) (obri una nova finestra) considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha realitzat al 5/9/2022.

[Facebook] [Google] [Twitter]