Presentació

Un dels mitjans per a aconseguir els objectius proposats per la UMH, és a través de l’Observatori Ocupacional, la missió del qual és augmentar el nivell d’empleabilitat dels seus estudiants i titulats, a través d’eines com a pràctiques en empreses, borsa de treball, formació en competències i habilitats professionals, informació sobre la dinàmica del mercat laboral, orientació personalitzada o promoció de l’emprendiment. Entre les seues funcions trobem:

 

• Gestió de les pràctiques dels estudiants en empreses i institucions.

• Promoció de les relaciones universitat -empresa a través de convenis de cooperació educativa i de la borsa de treball.

• Realització d’informes sobre el mercat laboral: necessitats, inserció laboral de titulats de la UMH, etc.

• Organització d’activitats per a facilitar la cerca d’ocupació en els diferents campus i assessorar als estudiants en la cerca activa de la seua primera ocupació.

• Gestió de les xarxes de contactes empresarials, amb el doble propòsit de promocionar les pràctiques en empreses per a estudiants i contractes de treball per als recentment titulats.

• Fomentar l’emprendiment, formar, informar i assessorar als estudiants per a la creació d’empreses, a més de tramitar la presentació dels seus plans d’empresa a diferents premis i concursos.

Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica.

[Facebook] [Google] [Twitter]