Absència de Tutors acadèmics

31 de juliol 2020

Es planteja la situació en determinades pràctiques on es designe un tutor acadèmic que per diversos motius ja no presta servici en la UMH (jubilacions, canvi de treball, malaltia, permisos, llicències, etc.) pel que queda pendent la necessitat de poder avaluar aquells estudiants que van realitzar determinades pràctiques acadèmiques internes o externes.

Esta avaluació recau en cas d’absència en el Director/a del departament a què el profesor/a estiguera adscrito/a. Estos, tindran disponible en el seu accés identificat en Universite l’accés al total de pràctiques tramitades on algún profesor/a del seu departament conste com tutor/a académico/a, des d’on podrà avaluar la pràctica i generar el corresponent certificat.

Apareixerà en l’apartat de “prácticas tuteladas” al final de totes les pràctiques tutelades. En cas de dubte, contacte sempre amb l’Observatori Ocupacional.

[Facebook] [Google] [Twitter]

Ofertes de pràctiques

Documentar prácticas

Ofertes d'ocupació

Inscripción en actividades del Observatorio Ocupacional

Inscripción y actualización de currículum

Acceso empresas y entidades